026-8 44 45 46

VVE BUDGETPAKKET

Een betaalbare oplossing voor VvE’s tot en met 12 appartementen

Kleinere Verenigingen van Eigenaren hebben vaak niet de middelen voor een compleet beheer af te nemen. Daarom introduceren wij speciaal voor deze groep VvE’s het VvE Budgetpakket.

Dit pakket is speciaal bedoeld voor VvE’s tot en met 12 appartementen, waarbij het bestuur enkele zaken zelf oppakt. Dit houdt het ook voor de kleinere VvE betaalbaar.

 

Profiteer nu van onze aanbieding en krijg 3 maanden GRATIS VvE beheer!

Het beheer van de financiële administratie is waarschijnlijk het meest belangrijke element voor een Vereniging van Eigenaren. Er gaat namelijk nog al wat in om. Zo kunnen de reserves wel oplopen tot tienduizenden euro’s. Dan wilt u wel dat hier professioneel mee wordt omgegaan. En wat als uw buurman een achterstand in betaling heeft? Geen leuke klus om daar even aan te bellen. Reden genoeg om hier Ævego voor in te schakelen.

Ledenadministratie
Bijhouden van een ledenregister
Innen van de servicekosten
Signaleren achterstallige betalingen, nemen van incassomaatregelen
Verstrekken van gegevens bij een eigendomsoverdracht aan notaris
Versturen van een welkomstbrief aan nieuwe leden

Financiële administratie
Accorderen facturen en verrichten van betalingen.
Administreren van de bankrekening.
Beheren van de reserves.
Opstellen van de jaarstukken, balans en exploitatierekening.
Opstellen van een begroting en signaleren van overschrijdingen.
Verzorging van de archivering van alle stukken van de vereniging.

Groot onderhoud
Jaarlijks opstellen van een rapport aan de hand van het MJOP
Maken/opvragen van werkomschrijvingen voor het groot onderhoud
Opvragen van offertes voor het groot onderhoud
Adviseren in de keuze van aannemers/leveranciers voor het groot onderhoud
Contracteren van aannemers/leveranciers en toezicht op de goede uitvoering
3-jaarlijks actualiseren van een bestaande Meerjaren Onderhoudsplan

Wat doet het bestuur zelf?
Om het betaalbaar te houden zijn er werkzaamheden die het bestuur nog zelf uitvoert. Zij houden zich bezig met de volgende werkzaamheden:

Contracteren van aannemers en leveranciers t.b.v. het contractonderhoud
Toezicht op de goede uitvoering van het contractonderhoud
Laten verhelpen van technische klachten aan algemene ruimtes
Voorbereiden van de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering, waaronder:
o samenstellen agenda
o stemmingen voorbereiden
o toesturen vergaderstukken
o het regelen van vergaderruimte
Voorzitten van de Algemene Ledenvergadering
Tijdens vergadering adviseren over financiële, juridische en onderhoudstechnische zaken
Notulen met actiepunten naar de leden verzenden
Notulen beschikbaar stellen op internet
Het houden van toezicht op de naleving van de bepalingen van de splitsingsakte, modelreglement en het huishoudelijk reglement en de door de ledenvergadering rechtsgeldig genomen besluiten
Toezicht op het installeren van een kascommissie en een technische commissie.

Ævego is lid van de BVVB