026-8 44 45 46 (8:30 - 15:00 uur)
WET BESTUUR EN TOEZICHT RECHTSPERSONEN

WET BESTUUR EN TOEZICHT RECHTSPERSONEN

Het wetsvoorstel ‘Wet bestuur en toezicht rechtspersonen’ zal op 1 juli 2021 in werking treden. Dit wetsvoorstel zorgt er voor dat de kwaliteit van bestuur en toezicht bij verenigingen en stichtingen verbeterd wordt en levert een wettelijke grondslag op voor het...