026-8 44 45 46 (8:30 - 15:00 uur)

Bijeenkomen voor een vergadering is op dit moment niet verstandig vanwege het heersende Coronavirus. Daarom heeft Aevego besloten de vergaderingen in ieder geval tot 20 april 2020 te annuleren. Volgens de meeste splitsingsreglementen moet de VvE binnen vijf of zes maanden na afloop van het boekjaar vergaderen. Tijdens deze vergadering moet de jaarrekening van het voorgaande boekjaar worden besproken en vastgesteld. Een boekjaar is vaak een kalenderjaar, waardoor VvE’s voor 1 juni of 1 juli moeten vergaderen. Hoe moet dat nu we met de coronacirsis fysieke bijeenkomsten zo veel mogelijk moeten beperken?

Modelreglement 2017

VvE’s met modelreglement 2017 hebben het makkelijk. Dat splitsingsreglement schrijft voor dat de vergadering kan beslissen om de termijn te verlengen. Een VvE hoeft dan niet binnen de eerste zes maanden te vergaderen, maar mag dat ook op een later moment doen. Voor VvE’s met een ouder modelreglement geldt deze mogelijkheid niet. Wat kunnen die VvE’s doen?

Andere modelreglementen

De oudere modelreglementen kennen de mogelijkheid niet om de termijn te verlengen. Zij moeten binnen de eerste vijf of zes maanden na afloop van het boekjaar vergaderen. En als een VvE dat niet doet? Dan gebeurt er waarschijnlijk niets. Er is geen VvE politie die controleert of de VvE vergadert of andere regels worden nageleefd. Er staat ook geen sanctie op het overschrijden van de termijn. Gezien de huidige situatie is het te rechtvaardigen dat de vergadering wordt verschoven. Met elke VvE die nog geen vergadering heeft gehad zullen de mogelijkheden worden besproken.