BASIS VAN ONGELIJK – WATERLEKKAGE

Een opdrachtformulier wanneer niet duidelijk is voor wie de kosten zijn

Opsporen en verhelpen van een waterlekkage

U heeft ons gevraagd een opdracht te laten uitvoeren voor het opsporen en verhelpen van een waterlekkage. Voordat wij actie kunnen ondernemen vragen wij uw aandacht voor het volgende.

Voor wie zijn de kosten?
Helaas is in de meeste gevallen van tevoren niet bekend bij een waterschade, herstel aan installaties of bouwkundige zaken voor wie de gemaakte kosten zijn van onderzoek, herstelwerkzaamheden en vervolgschade. Nadat de oorzaak bekend is kan door de opstalverzekeraar van de VvE beoordeeld worden of de oorzaak van de lekkage een gedekt evenement op de polis is. Water, plotseling en onvoorzien gestroomd uit binnen of buiten het gebouw gelegen leidingen of daarop aangesloten toestellen, apparaten en installaties als gevolg door breuk, springen door vorst, verstopping of een ander plotseling optredend defect, is verzekerd.

Let op: Indien de oorzaak van de lekkage geen gedekt evenement op de opstalpolis is, zoals bijvoorbeeld slecht voeg- en kitwerk, dan zijn de gemaakte kosten van o.a. onderzoek, herstelwerkzaamheden en eventuele vervolgschade voor uw eigen rekening. Wij verzoeken u aandachtig de handwijzer: ‘Wat moet ik doen bij een waterlekkage’ te bestuderen, zodat u achteraf niet kunt claimen dat u niet juist bent geïnformeerd.

Opdrachtformulier
Aangezien ook bij u de oorzaak nog niet definitief bekend is en helaas op dit moment niet aan te geven is of de te maken kosten voor uw eigen rekening óf voor de VvE zijn zullen wij pas opdracht verstrekken aan een bedrijf nadat wij onderstaand formulier ingevuld van u hebben retour ontvangen. Met dit formulier geeft u Ævego toestemming om namens u een bedrijf in te schakelen om de oorzaak op te sporen en het verhelpen van het probleem..


Ticket

U heeft een email ontvangen van Ævego, waarin het ticketnummer staat vermeld.

Vereniging van Eigenaren


Contactpersoon


Akkoord opdracht

Ævego is lid van de BVVB