026-8 44 45 46
VVE VALT NIET MEER ONDER DE WARMTEWET

VVE VALT NIET MEER ONDER DE WARMTEWET

De eerste en tweede kamer hebben akkoord gegeven op de wijziging van de warmtewet. Een belangrijke aanpassing is dat de VvE niet meer wordt gezien als warmteleverancier. Dat is goed nieuws voor VvE’s met een collectieve verwarmingsinstallatie. Zij vallen nu niet meer...
HET NIEUWE MODELREGLEMENT 2017

HET NIEUWE MODELREGLEMENT 2017

Het nieuwe modelreglement 2017 (MR2017) is een feit en op 19 december 2017 ingeschreven in het Kadaster. Uitleg Akte en splitsingstekening (zie art. 22) Het MR2017 voorziet voor het eerst in een artikel dat een handreiking geeft over de wijze waarop de splitsingsakte...
WETSVOORSTEL OVER RESERVEFONDS DOOR TWEEDE KAMER

WETSVOORSTEL OVER RESERVEFONDS DOOR TWEEDE KAMER

Een Vereniging van Eigenaren (VvE) is straks verplicht om jaarlijks een minimumbedrag te reserveren voor onderhoud en herstel van het gebouw. De hoogte van het te reserveren bedrag wordt vastgesteld op basis van een meerjarig onderhoudsplan, of is 0,5% van de...
REGELS GELUIDSOVERLAST VVE

REGELS GELUIDSOVERLAST VVE

Indien je in een koopappartement woont heb je naast de normale regelgeving ook nog te maken met de regels binnen de Vereniging van Eigenaren (VvE). De regels voor een VvE zijn vastgelegd in de splitsingsakte, het modelreglement en het huishoudelijk reglement....
WETSWIJZIGING

WETSWIJZIGING

Wet ter verbetering van het onderhoud aan en stimuliering van verduurzaming van uw appartementencomplex. Wetsvoorstel verbetering vereniging van eigenaars Eerder dit jaar heeft het Ministerie van Binnenlandse Zaken het ‘Wetsvoorstel verbetering vereniging van...
TOEGANG TOT EEN APPARTEMENT

TOEGANG TOT EEN APPARTEMENT

Wat als een eigenaar de VvE geen toegang verschaft? Binnen de meeste VvE’s is sprake van gemeenschappelijke zaken, die alleen kunnen worden bereikt via een privégedeelte van één van de eigenaars. Bijvoorbeeld standleidingen en waterleidingen. De VvE voert het beheer...