026-8 44 45 46 (8:30 - 15:00 uur)
MODELREGLEMENT KLEINE VVE’S

MODELREGLEMENT KLEINE VVE’S

Op 16 augustus 2021 is het Modelreglement bij Splitsing in Appartementsrechten Kleine Verenigingen van Eigenaars 2021 ingeschreven. Het Modelreglement Kleine VvE’s 2021 is een vereenvoudigd modelreglement dat in principe bedoeld voor is splitsingen in twee tot vijf...
WET BESTUUR EN TOEZICHT RECHTSPERSONEN

WET BESTUUR EN TOEZICHT RECHTSPERSONEN

Het wetsvoorstel ‘Wet bestuur en toezicht rechtspersonen’ zal op 1 juli 2021 in werking treden. Dit wetsvoorstel zorgt er voor dat de kwaliteit van bestuur en toezicht bij verenigingen en stichtingen verbeterd wordt en levert een wettelijke grondslag op voor het...
VVE VALT NIET MEER ONDER DE WARMTEWET

VVE VALT NIET MEER ONDER DE WARMTEWET

De eerste en tweede kamer hebben akkoord gegeven op de wijziging van de warmtewet. Een belangrijke aanpassing is dat de VvE niet meer wordt gezien als warmteleverancier. Dat is goed nieuws voor VvE’s met een collectieve verwarmingsinstallatie. Zij vallen nu niet meer...
HET NIEUWE MODELREGLEMENT 2017

HET NIEUWE MODELREGLEMENT 2017

Het nieuwe modelreglement 2017 (MR2017) is een feit en op 19 december 2017 ingeschreven in het Kadaster. Uitleg Akte en splitsingstekening (zie art. 22) Het MR2017 voorziet voor het eerst in een artikel dat een handreiking geeft over de wijze waarop de splitsingsakte...
WETSVOORSTEL OVER RESERVEFONDS DOOR TWEEDE KAMER

WETSVOORSTEL OVER RESERVEFONDS DOOR TWEEDE KAMER

Een Vereniging van Eigenaren (VvE) is straks verplicht om jaarlijks een minimumbedrag te reserveren voor onderhoud en herstel van het gebouw. De hoogte van het te reserveren bedrag wordt vastgesteld op basis van een meerjarig onderhoudsplan, of is 0,5% van de...
REGELS GELUIDSOVERLAST VVE

REGELS GELUIDSOVERLAST VVE

Indien je in een koopappartement woont heb je naast de normale regelgeving ook nog te maken met de regels binnen de Vereniging van Eigenaren (VvE). De regels voor een VvE zijn vastgelegd in de splitsingsakte, het modelreglement en het huishoudelijk reglement....