026-8 44 45 46 (8:30 - 15:00 uur)

Het depositogarantiestelsel is een garantieregeling voor rekeninghouders van een bank. Ook de VvE valt met haar rechtsvorm ‘vereniging’ onder het depositogarantiestelsel.

Deze regeling treedt in werking als de bank failliet zou gaan en vergoedt banktegoeden tot maximaal € 100.000,- per rekeninghouder per bank. Dit is ongeacht het aantal rekeningen dat de VvE bij een bepaalde bank heeft, dus ook bij spreiding van het spaartegoed over meerdere rekeningen bij dezelfde bank wordt maximaal € 100.000,- vergoedt. Om die reden adviseert Ævego VvE’s die een hoger spaarsaldo dan € 100.000,- op de Rabobank hebben, een extra spaarrekening bij een andere bank te nemen, zoals bijvoorbeeld bij ASN Bank of MoneYou, een dochteronderneming van ABN Amro. Bij beide banken zijn inmiddels voor heel wat VvE’s een extra spaarrekening geopend. Bijkomend voordeel van deze banken is het hogere rentepercentage, waardoor het ook voor VvE’s die nog niet boven de grens van € 100.000,- uitkomen interessant kan zijn om hier een extra spaarrekening te openen en de kosten voor het openen van de extra spaarrekening in korte tijd worden terugverdiend.