026-8 44 45 46 (8:30 - 15:00 uur)

Indien je in een koopappartement woont heb je naast de normale regelgeving ook nog te maken met de regels binnen de Vereniging van Eigenaren (VvE). De regels voor een VvE zijn vastgelegd in de splitsingsakte, het modelreglement en het huishoudelijk reglement.

Contactgeluiden en luchtgeluiden

Er wordt onderscheid gemaakt in contactgeluiden en luchtgeluiden. Contactgeluid is het geluid dat bijvoorbeeld via vloeren, buizen en muren verspreid wordt. Rennende kinderen valt onder contactgeluiden. Luchtgeluid is geluid dat afkomstig is van een bron die rechtstreeks de lucht in trilling brengt zoals bijvoorbeeld muziek, praten of de blaffende hond. Voor overlast door contactgeluiden zijn effectieve oplossingen voor te verzinnen. Een voorbeeld is het gebruik van zachte vloerbedekking en/of zacht schoeisel. Daarmee zou de geluidsoverlast eenvoudig opgelost kunnen worden. Overlast door luchtgeluiden kan lastiger zijn.

Je kunt de splitsingsakte of het huishoudelijk reglement erop naslaan of er regels bestaan over bijvoorbeeld harde vloeren. Bij sommige appartementencomplexen zijn harde vloeren (denk hierbij aan plavuizen, parket of linoleum) niet toegestaan of alleen onder normen die in het huishoudelijk reglement staan.

In de wet staat dat je personen in jouw woonomgeving geen onrechtmatige hinder mag toebrengen en andersom geldt dat uiteraard ook. Enige hinder is toegestaan, maar onrechtmatige hinder niet. Het hangt af van de omvang van de hinder en de duur daarvan. Met elkaar in overleg gaan om de overlast te verminderen of te beëindigen heeft natuurlijk de voorkeur. Helpt dit niet, dan zijn er verschillende (juridische) mogelijkheden om iets te doen tegen de overlast.

Regelen via de Vereniging van Eigenaren

De Vereniging van Eigenaren (VvE) kan actie ondernemen via de splitsingsakte, het modelreglement en het huishoudelijk reglement. Het bestuur kan de bewoner een waarschuwing geven en als dat niet helpt een boete opleggen. In het uiterste geval kan de vergadering van eigenaren de bewoner het gebruik van zijn appartement ontzeggen. De VvE kan in het huishoudelijk reglement leefregels opnemen om overlast te voorkomen. Het is raadzaam om in ieder geval aangifte te doen bij de politie, zodat er een dossier wordt aangelegd van de overlast.

Belangrijk!

Het bestuur moet de regels uit het modelreglement volgen, te beginnen bij het artikel ‘overtredingen’. Wanneer dit niet leidt tot het gewenste resultaat dan kan de procedure worden opgestart welke valt onder artikel ‘ontzegging van het gebruik van een privé gedeelte’. Hierbij moet opgemerkt worden dat een machtiging van de vergadering nodig is. Zorg ervoor dat je je strikt houdt aan de regels die gelden aan de termijn van oproeping ter vergadering en het agenderen van het punt op de agenda.

Meer informatie

Voor meer informatie over geluidsoverlast kunt u kijken op geluidsoverlast.nl.