026-8 44 45 46 (8:30 - 15:00 uur)

Wat als een eigenaar de VvE geen toegang verschaft?

Binnen de meeste VvE’s is sprake van gemeenschappelijke zaken, die alleen kunnen worden bereikt via een privégedeelte van één van de eigenaars. Bijvoorbeeld standleidingen en waterleidingen.
De VvE voert het beheer over de gemeenschappelijke gedeelte en zaken en is dus onder meer verantwoordelijk voor het onderhoud en de vervanging daarvan. In de praktijk komt het met regelmaat voor, dat eigenaars geen toegang willen verlenen tot hun appartement voor het laten uitvoeren van dergelijk onderhoud. Dit kan zeer nadelige gevolgen hebben voor de VvE en voor individuele eigenaars, met name indien sprake is van een spoedeisende situatie, zoals lekkage. De schade wordt dan binnen afzienbare tijd groter, terwijl de VvE feitelijk niets kan doen om de lekkage te (laten) stoppen.
Wat kan de VvE doen? In de modelreglementen 1973 en 1983 is bepaald dat een eigenaar verplicht is toestemming te geven voor het verrichten van een handeling met betrekking tot de gemeenschappelijke gedeelten of zaken als dat noodzakelijk is. In de modelreglementen 1992 en 2006, is deze bepaling aangevuld met de verplichting voor de betreffende eigenaar om ook zijn medewerking te verlenen. Let wel: in beide gevallen dient de VvE de schade die hieruit voortvloeit aan de eigenaar te vergoeden.

Mocht een eigenaar geen toestemming en/of medewerking verlenen voor het (laten) uitvoeren van onderhoud of vervanging van een gemeenschappelijke zaak, dan kan deze toestemming en/of medewerking door de VvE worden afgedwongen bij de rechter via een spoed verzoekschrift of via een kort geding. Meestal is een spoed verzoekschrift een goed middel de eigenaar tot toestemming en/of medewerking te dwingen.

Bron: Rijssenbeek Advocaten