026-8 44 45 46 (8:30 - 15:00 uur)

De eerste en tweede kamer hebben akkoord gegeven op de wijziging van de warmtewet. Een belangrijke aanpassing is dat de VvE niet meer wordt gezien als warmteleverancier. Dat is goed nieuws voor VvE’s met een collectieve verwarmingsinstallatie. Zij vallen nu niet meer onder de warmtewet.

De warmtewet zorgde voor veel extra administratie en verplichtingen. Bijvoorbeeld dat een warmteleverancier bij storing in de warmtevoorziening de gebruiker moet compenseren. Dit betekent dat de VvE de eigen leden moet compenseren, terwijl diezelfde leden dat geld ook moeten ophoesten.

De datum waarop de gewijzigde warmtewet in werking treedt is nog niet bekend. Meer informatie en de gewijzigde tekst zijn te vinden op de website van de eerste kamer.