026-8 44 45 46 (8:30 - 15:00 uur)

Het wetsvoorstel ‘Wet bestuur en toezicht rechtspersonen’ zal op 1 juli 2021 in werking treden. Dit wetsvoorstel zorgt er voor dat de kwaliteit van bestuur en toezicht bij verenigingen en stichtingen verbeterd wordt en levert een wettelijke grondslag op voor het instellen van een toezichthoudend orgaan. Op basis van de wettekst is echter duidelijk dat deze nieuwe regelgeving, die uit deze wet voortvloeit, niet van toepassing is op Verenigingen van Eigenaren. De regels voor een bestuur van de VvE zijn te vinden in Wetboek 5.