026-8 44 45 46 (8:30 - 15:00 uur)

VVE TOTAALPAKKET

Een kostenbesparende totaaloplossing voor uw VvE

Juridische Diensten

Het juist interpreteren van reglementen is een lastige klus. Maar niet voor ons. Ævego heeft inmiddels genoeg ervaring om te zorgen voor een goede naleving van de reglementen en splitsingsakte. Wij zijn altijd op de hoogte van de dan geldende wetten en reageren zodra er een wetswijziging plaatsvindt. Zo zult u nooit voor verrassingen komen te staan.

juridische Diensten

Toezicht
Het houden van toezicht op de naleving van de bepalingen van de splitsingsakte, modelreglement en het huishoudelijk reglement en de door de ledenvergadering rechtsgeldig genomen besluiten
Toezicht op het installeren van een goed bestuur of bewonerscommissie, een kascommissie en een technische commissie.

 

VvE Extra diensten
Buiten het VvE Totaalpakket kunnen wij nog veel meer voor u betekenen, zoals:

Opstellen van het huishoudelijk reglement
Adviseren en begeleiden van eventuele juridische procedures die door of tegen de VvE worden aangespannen
Verstrekken van juridische adviezen door een erkende jurist bij rechtskundige aangelegenheden

Ævego is lid van de BVVB