026-8 44 45 46 (8:30 - 15:00 uur)

AENET.NL

Het internetportaal voor onze klanten

Voor onze klanten hebben wij aenet.nl ontwikkeld. Alle belangrijke gegevens van de VvE staan hier overzichtelijk op een rij.

Geen telefoontjes meer plegen of moeten wachten op de post, voordat dat financiële overzicht waar u om had gevraagd arriveert. Met een simpele inlognaam en wachtwoord heeft u alle informatie direct beschikbaar. In het online dossier worden onder andere de volgende gegevens bijgehouden.

Wat vindt u op aenet.nl

Algemene informatie over de VvE
 Mededelingen
 Eigenaarsregister
 Notulen
 Jaarrekeningen
 Begrotingen
 Meerjaren Onderhoudsplan
 Splitsingsakte
 Huishoudelijk Reglement

Wat kunt u op aenet.nl

Aanpassen persoonlijke gegevens, zoals telefoonnummer en e-mailadressen
Reparatieverzoeken melden
Mededelingen plaatsen (bestuur)
Gegevens leden inkijken (bestuur)

Ævego is lid van de BVVB