026-8 44 45 46 (8:30 - 15:00 uur)

VVE TOTAALPAKKET

Een kostenbesparende totaaloplossing voor uw VvE

Secretariële Diensten

Bent u moe van al die rommelige vergaderingen, waarin nooit eens een besluit wordt genomen? Het begint al bij de voorbereiding. Wat komt er op de agenda? Hoeveel stemmen zijn nodig om beslissingen te kunnen nemen? En ga zo maar door. Ævego brengt helderheid in de vergadering, vanaf de voorbereiding tot de afwikkeling.

Algemene Ledenvergadering (Vergadering van Eigenaars)
Voorbereiden van de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering, waaronder:
o samenstellen agenda
o stemmingen voorbereiden
o toesturen vergaderstukken
o het regelen van vergaderruimte
Voorzitten van de Algemene Ledenvergadering
Tijdens vergadering adviseren over financiële, juridische en onderhoudstechnische zaken
Notulen met actiepunten naar de leden verzenden
Notulen beschikbaar stellen op internet
Verzorging van de archivering van alle stukken van de vereniging

Secretariële Diensten

VvE Extra diensten
Buiten het VvE Totaalpakket kunnen wij nog veel meer voor u betekenen, zoals:

Organiseren van extra vergaderingen in een jaar
Incidenteel bestuurlijk overleg
Eenmalige vergadering/bijeenkomst bij het oprichten van een VvE

Ævego is lid van de BVVB