026-8 44 45 46 (8:30 - 15:00 uur)

Door de VVE kan een Technische Commissie worden aangesteld. Deze commissie bestaat uit eigenaren met een technische en/of bouwkundige kennis die zich beschikbaar hebben gesteld en de ALV gevraagd en ongevraagd van advies te dienen.

Bevoegdheid

Gevraagd advies bestaat uit verzoeken van de ALV, verzoeken van de beheerder en uitwerkingen van uit te voeren werkzaamheden volgens het door de ALV vastgestelde MJOP, waarover hieronder meer. De Technische Commissie heeft geen zelfstandige bevoegdheden. Het is de ALV die besluit over de adviezen van de Technische Commissie. De ALV is daarbij volstrekt vrij ieder haar welgevallig besluit te nemen, óók als dat afwijkt van het advies van de Technische Commissie.

De Technische Commissie komt bijeen en bespreekt de benodigde werkzaamheden. Verder kan de Technische Commissie uitgebreide inspectierondes doen door het complex dit ter bevordering van het noodzakelijke onderhoud. De Technische Commissie stelt adviezen op indien en voor zover zij zelf over de benodigde kennis beschikt. Bij grotere projecten worden de beheerder of deskundigen ingeschakeld. Deze deskundigen worden gekozen op basis van deskundigheid.

Meerjaren Onderhoudsplan

Een zeer belangrijk document binnen de VvE is het Meerjaren onderhoudsprogramma (MJOP). Dit programma geeft voor alle bouwkundige en technische onderdelen van de VVE aan wanneer actie moet worden ondernomen voor onderhoud en/of vervanging. Dit MJOP wordt jaarlijks aangepast in afstemming met de financiële mogelijkheden en kijkt steeds vooruit. Jaarlijks in de ALV vergadering, gelijk met de begroting, stelt de ALV niet alleen het gehele MJOP vast, maar gedetailleerd ook welke zaken het komende jaar zullen worden uitgevoerd.
Let op: het vaststellen van het MJOP is géén besluit over de uitvoering. Per opdracht moet de ALV alsnog besluiten op basis van een voorselectie van offertes. Het is aan de Technische Commissie i.s.m. de beheerder tijdig adviezen voor te leggen, zodat de ALV in hetzij direct in de ALV vergadering het bestuur kan machtigen de opdrachten verlenen.

Ten onrechte wordt wel eens gedacht dat de Technische Commissie de uitvoering van opdrachten toetst. Uiteraard volgt de Technische Commissie zoveel mogelijk de uitvoering van de verstrekte opdrachten en zal haar ervaringen meenemen in latere beoordelingen van het uitgevoerde werk. Het is de taak van de beheerder op het werk van A tot Z voor de VVE tot tevredenheid van de VVE af te wikkelen.

Technische Commissie en de Beheerder

Het is van belang om de samenwerking te zoeken tussen Technische Commissie en de Beheerder. Dit omdat de TC vaak de ogen en oren zijn op de VVE en vaak zaken eerder kunnen oplossen en misschien soms ook hogere onderhoudskosten kunnen voorkomen. Een juiste afstemming van zaken geeft ook rust bij alle partijen en kan het werk vaak vlekkeloos verlopen. Het heeft dus ook geen zin om wijzende vingers te tonen maar de handen samen in een te slaan ten gunste van de VVE.