026-8 44 45 46 (8:30 - 15:00 uur)

Via meerdere bronnen zijn wij op de hoogte gebracht dat het energielabel, zoals deze nu bestaat, gaat verdwijnen. Hiervoor in de plaats komen per 1 januari 2021 de BENG-regels. Het nieuwe ‘label’ is een stuk duurder en lastiger om te verkrijgen. Daarom raden partijen zoals Vereniging Eigen Huis en de Vastelastenbond aan om nu noch een ‘oude’ energielabel aan te vragen. Indien u dit jaar nog het energielabel aanvraagt, blijft deze nog 10 jaar geldig. Het energielabel heeft u onder andere nodig als u van plan bent uw huis te verkopen.

Voor de zekerheid melden wij u nog dat het aanvragen van een energielabel een individuele aangelegenheid is. Dit staat buiten de VvE. U zult dus zelf actie moeten ondernemen om het energielabel aan te vragen.

Meer informatie over het aanvragen van een energielabel vindt u op de site van de overheid.
Over het nieuwe energielabel per 1 januari 2021 vindt u meer informatie op de website van het RVO.