026-8 44 45 46 (8:30 - 15:00 uur)

Vanaf 1 juli 2022 is het verplicht om een rookmelder te hebben op elke verdieping van uw woning of appartement. Deze verplichting geldt al voor nieuwbouw en straks dus ook voor bestaande bouw. Woont u in een oud of nieuw appartement, koop of huur: de verplichting geldt voor iedereen. De verplichting gaat in per 1 juli 2022 in.

Rookmelders redden levens

Een verplichting voor rookmelders is er niet zomaar, want het zijn echte levensredders. De meeste slachtoffers van brand vallen door het inademen van rook. Hoewel het woord ‘verplichting’ veel mensen een gevoel van opdringen geeft, zijn rookmelders in de eerste plaats voor uzelf en uw naasten.

Wat betekent dit voor u?

Heeft u al rookmelders in huis? Mooi, u hoeft dan alleen te controleren of ze voldoen aan de eisen die straks gelden. Als u nog geen rookmelders heeft, dan is er werk aan de winkel. Op iedere bouwlaag van uw woning moet een melder hangen. Dit betekent dus minimaal één rookmelder per verdieping, maar meer mag natuurlijk ook. De brandweer adviseert om zowel de vluchtroute als de ruimten waarin uw slaapt te voorzien van een rookmelder.

Hang de rookmelder aan het plafond: minstens 50 centimeter vanaf de muur of een hoek. Daarnaast adviseert de brandweer om een rookmelder op te hangen in de ruimte van uw wasmachine en droger. In studentenhuizen moet er in elke kamer één hangen. Op de website van de brandweer leest u over de veel gestelde vragen over de rookmelderverplichting.

Waar u op moet letten

De rookmelders die gebruikt worden voor nieuwbouwwoningen moeten voldoen aan specifieke eisen. Dit is voor bestaande woningen niet zo. Op de website van de brandweer leest u over de verschillende soorten rookmelders en de beste plek om ze te plaatsen.
Let bij het kopen van rookmelders op de levensduur. De rookdetectiecellen vergaan en dat maakt vervanging na 10 jaar noodzakelijk. Melders met batterijen die men elk jaar moet vervangen, zijn vaak goedkoop bij aanschaf, maar daar komen de kosten van extra batterijen bij. Daarnaast moet men er aan denken om de batterijen tijdig te vervangen. Het advies is daarom om rookmelders te kopen met batterijen die 10 jaar meegaan. Indien u benieuwd bent hoeveel rookmelders u nodig heeft, check dan de Rookmelderwijzer op rookmelders.nl.

Heeft de rookmelderverplichting invloed op de verzekering(spremie)?

Wat als u geen rookmelders heeft opgehangen of ze niet goed hebt onderhouden en er ontstaat brand? Keert de verzekeraar dan wel uit? Het beste advies is om dat risico niet te nemen. Ook al heeft een verzekeraar niet specifiek in de voorwaarden opgenomen dat er zonder rookmelders niet zal worden uitgekeerd, is het een algemene regel dat men als verzekerde niet nalatig mag zijn. De praktijk na het invoeren van deze verplichting zal moeten uitwijzen hoe verzekeraars hier daadwerkelijk mee omgaan bij brandschade.

Algemene ruimtes

De wetswijziging per 1 juli 2022 die rookmelders verplicht voor bestaande VvE’s heeft alleen betrekking op het woongedeelte (Bouwbesluit 2012, artikel 6.21). Voor rookmelders in de algemene ruimten, zoals trappenhuizen, is geen wet- en regelgeving.