026-8 44 45 46 (8:30 - 15:00 uur)

Het komt de laatste tijd vaker voor dat er extreme regenbuien zijn, met veel schade aan woningen als gevolg. U denkt dat gaat onze deur voorbij, want wij zitten in een appartement lekker hoog en droog! Dat is zeker een van de voordelen van het wonen in een appartement, het water kan immers niet vanaf de openbare straat uw appartement binnendringen. Parkeerkelders onder de appartementen lopen soms onder water maar veelal zorgt dit, na lozing van het water, niet voor vervolgschade.

Hevige regenval

Toch komt het voor dat door hevige regenval welke in korte tijd kan vallen de afvoer van bijvoorbeeld uw putje op het balkon de hoeveelheid water niet kan lozen waardoor het water
uw appartement binnen kan dringen. Veelal hebben ondergelegen appartementen hierdoor ook vervolgschade doordat water zich een weg zoekt en via de kleinste kiertjes of gaatjes uw appartement in kan lopen.

Wat de doen bij waterschade

Als u te maken krijgt met waterschade is het allereerst belangrijk dat u de benodigde maatregelen neemt om de schade zoveel mogelijk te beperken. Denk er aan dat uw eigen veiligheid altijd voorop staat! Schade aan uw inboedel (spullen welke u kunt mee verhuizen) dient u te melden bij uw inboedelverzekering. Meld de schade aan de opstal aan Ævego met opgave van de oorzaak, foto’s en herstelofferte van de gevolgschade zodat de verzekeraar kan beoordelen of de oorzaak van de schade onder de dekking van de polis valt. Zie ook onze handwijzer op aenet.nl ‘Wat moet ik doen bij een waterlekkage’. De handwijzer staat onder Help.

Verzekering

Niet alle vormen van waterschade krijgt men vergoed met een opstal- of inboedelverzekering. De schade moet altijd onverwacht en niet te voorzien zijn. Als u dus met slecht weer op komst het raam open laat staan, kunt u ervan uit gaan dat dit mogelijk schade kan opleveren. Bijvoorbeeld aan een houten vloer die krom is getrokken door de binnenvallende regen. Deze schade dekt de verzekering dus niet.

Ook uitgesloten is schade door slecht onderhoud aan het pand. Denk hierbij aan slechte voeg- en kitnaden in de natte ruimten (badkamer, toilet en keuken). Houd ook uw afvoerputjes vrij van vuil.
Wij hopen dat uw woning vrij blijft van water- of welke vorm van schade ook!