VOLMACHT

Regel online een volmacht voor de vergadering

Heeft u een uitnodiging gehad voor de Vergadering van Eigenaren en kunt u niet zelfstandig verschijnen? Dan is het mogelijk om onderstaand formulier in te vullen. Wij zorgen er voor dat het formulier bij de gevolmachtigde komt.

Gegevens vergadering


Gegevens volmacht

Hierbij geeft ondergetekende
.

en deel uitmakende van bovenstaande Vereniging van Eigenaren, last en volmacht aan
.

om voor en namens hem/haar de op bovengenoemde datum te houden Vergadering van Eigenaren van bovengenoemde Vereniging van Eigenaren bij te wonen, zo nodig het woord te voeren en mee te werken aan het nemen van besluiten en verder datgene te doen en na te laten wat de gevolmachtigde in het belang van de volmachtgever acht.


Stemadvies

Hieronder kunt u uw stemadvies geven. Dit is niet verplicht. U kunt ook voor slechts één of enkele agendapunten stemadvies uitbrengen.
.

Agendapunt

Stemadvies

Aldus gegeven onder belofte van goedkeuring.
.

Ævego is lid van de BVVB