026-8 44 45 46 (8:30 - 15:00 uur)

VVE BELANG

Een organisatie die opkomt voor de belangen van VvE’s!

VvE Belang is een belangenorganisatie gespecialiseerd in voorlichting en ondersteuning van verenigingen van eigenaren, een steunpunt voor vragen en problemen van aangesloten leden. VvE Belang zet zich in voor de belangen van VvE’s en appartementseigenaars in de huidige en nieuwe regel – en wetgeving van het appartementsrecht in de politiek en naar marktpartijen. Door zelf te groeien en door voortdurend aansluiting te vinden bij de achterban en de markt, ontwikkelt Stichting VvE Belang zich verder in haar rol van belangenbehartiger, adviseur en voorlichter voor VvE’s en om zodoende te komen tot een optimaal wooncomfort.

Ævego is lid van de BVVB